Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje

Laukinių gyvūnų
laikymas nelaisvėje

Prižiūrint nelaisvėje laikomus gyvūnus, svarbu užtikrinti jų gerovę. Gyvūnų gerovė priklauso nuo tinkamo aprūpinimo, tinkamos aplinkos ir įvairių svarbių poreikių tenkinimo. 

Paslaugos

Greitas leidimų gavimas ir pažeidimų pranešimas vienoje vietoje.

Gauti leidimą

Norint laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus reikalingas leidimas.

Pranešti apie pažeidimą

Praneškite, jei laukinis gyvūnas laikomas netinkamomis sąlygomis arba nesilaikoma gyvūnų laikymo taisyklių.

Elektroninis gyvūnų žurnalas

Leidimo nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojas kaupia informaciją apie laikomus laukinius gyvūnus
0
Zoologijos sodų skaičius
0
Aptvarų skaičius
0
Gyvūnų individų skaičius
0
Skirtingų rūšių skaičius